Фазите на едно лечение

Фазите на едно лечение

  1. Първичен ортодонтски преглед – консултация.

  Това е първото посещение при ортодонта, на което се прави преглед на зъбите, отделната челюст и захапката въз основа, на което се поставя ориентировъчна диагноза. Клиничните процедури включват7 снемане на анамнестични данни (попълване на въпросник – анкета), изследване на общия и локален (екстра- и интраорален) статус на пациента. Задаване към пациента или родителя на доуточняващи въпроси. Назначаване на необходимите за диагностиката изследвания (рентгенови изследвания, консултации с други специалисти и тн).

  1. Направа на необходимите рентгенографии в лаборатория

  Най-често за ортодонтска диагностика се назначават: ортопантомография, профилна телерентгенография; налагат се понякога и допълнителни рентгенови изследвания като: СВСТ (3D).

Прочетете повече

Консултация

Консултация

Преди първичният преглед пациентите попълват анкетна карта, в която се попълват техните лични данни, необходими за регистрирането им в лечебния журнал и отговарят на въпроси свързани с ортодонтския им проблем. При първата среща на пациентът с ортодонта се извършва първичен ортодонтски преглед, при който пациента или неговия родител излагат своите притеснения относно „Кривите зъби“. Ортодонтът преглежда обстойно екстра- и интраорално пациента, обръща особено внимание на захапката, разглежда лигавичните връзки в устата на пациента, общото състояние и здравина на зъбите и лигавицата на пациента. Често се задават допълнителни въпроси от ортодонтът за изясняване причините за деформацията.

Прочетете повече

Диагностика и план на лечение

Диагностика и план на лечение

Ортодонтските лечения са продължителни по време, свързани са с растеж на организма и завършват с почти доживотна ретенция. Промените, които извършваме на ниво зъбно-челюстна система и лицев скелет стават бавно и постепенно, което ги прави неуловими за пациента и родителя, които ежедневно наблюдават собствените си зъби. Ортодонтът, който вижда пациента през определен период от време и гледа с професионално око на лечението много по-точно оценява помените. За пациентът също е важно да има обективен начин за такава оценка, в помощ на този процес е воденето на пълна ортодонтска документация.

Прочетете повече

Лечение

Лечение

Лечението протича обикновено в няколко етапа. Първо и най-важното е да се отстрани етиологичният фактор довел до дадената деформация, особено, ако това е вреден навик. Друг важен етап е да се постигне достатъчно място в отделната зъбна дъга, за да може да се подредят и нивелират зъбите. Следващият етап е нормализиране и ажустиране на оклузалните съотношения. Последната лечебна фаза е естетичното преобразяване на клиничните коронки при пациенти с различна или нарушена форма на зъбните коронки от двете страни на средната линия. Разликата в размерите на горни и долни зъби (зъбно-зъбно съответствие) създават и разлика в оклузалните съотношения. Затова финиширащата фаза е важна и по някога доста трудна и дълга. Всяко лечение завършва с ретенция на резултата и изисква подходящ ретенционен апарат.

Прочетете повече

Най-често използвани апарати в нашата практика

Най-често използвани апарати в нашата практика

Брекети

Брекетите са пластинки залепени по външната (или вътрешната) повърхност на зъбите. Те са направени от биологично инертни материали, които не предизвикват алергии и не влияят на организма по никакъв начин, дори да бъдат погълнати през храносмилателната система по погрешка.

В брекетите (в слота им) се поставят последователно активно действащи дъги, които произвеждат сила, чрез която се въздейства върху зъбите. Тези сили преместват зъбите до тяхната нормална позиция в зъбната дъга. Следователно е нормално първите няколко дена след поставянето на брекетите  и прилагането на сили с биологично поносими стойности да се усеща от пациентите чувство на тръпнене до лека болка, най-вече при хранене. Това е нормална реакция на човешкия организъм.

Прочетете повече

Хигиена при носене на ортодонтски апарати

Хигиена при носене на ортодонтски апарати

Плаката е основния ни неприятел в устаната кухина.

Тя представлява лепкав, безцветен биофилм, който се натрупва върху зъбите. Плаката се състои от бактерии, хранителни остатъци и слюнка. Когато плаката и хранителните остатъци останат по повърността на вашите зъби и около брекетите те могат да причинят развитието на кариес, възпаление и подуване на венците, лош дъх както и постоянни оцветявания по вашите зъби.

 

Прочетете повече

Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения

Комплексно хирургично – ортодонтско лечение

Няколко са механизмите за постигане на място в зъбната дъга:

 • Трансверзално разширение (освобождава се малко място и рано се изчерпва растежа на небцовия шев)
 • Протрудиране на фронталните зъби (протрудиране с 10 води до освобождаване на 0,7 мм място)
 • Дистализиране на странични зъби (през последното десетилетие особено се развиха техниките за дистализиране без участието на пациента и се създадоха десетки дистализиращи апарати, особено в горна челюст)
 • Стрипинг (Апроксимално отнемане на зъбна тъкан в допустимите емайлови граници. В отделната челюст може да се постигне до 4-6 мм място, особено при наличие на обтурации).
 • Най-сигурният начин за осигуряване на място в зъбната дъга е екстракцията на зъби, най-често това са премолари.

 

Прочетете повече

Възрастова ортодонтия

Възрастова ортодонтия

Възрастта на пациента и скелетните промени имат важна роля в ортодонтско лечение, защото се съобразяваме с костния отговор към механичното натоварване. Клиничните проучвания, показват че зъбните движение при по-млади пациента се случва много по-бързо, отколкото при възрастни, но все още остава въпросът, кои са факторите, които са отговорни за процеса. Не възрастта на пациента е водещата, а състоянието на костта. Много млади пациенти имат напреднали резорбтивни костни процеси и при тях при ортодонтско лечение е необходимо да подхожда с по-слаби и дозирани сили.

 

Прочетете повече

Ретенционнен период и ретенционни апарати

Ретенционнен период и ретенционни апарати

Малките промени, които настъпват след свалянето на брекетите се дължат на наартикулиране (до напасване) на зъбите при дъвчене и отхапване. По-сериозните и нежелани промени в подредбата на зъбите могат да се дължат на генетиката или на по-късно настъпил или остатъчен челюстен растеж, като тези фактори са непредвидими за нас.

 

Прочетете повече