Фазите на едно лечение

Фазите на едно лечение

  1. Първичен ортодонтски преглед – консултация, снемане на анамнестични данни, изследване на общия и локален (екстра- и интраорален) статус на пациента.
  2. Направа на необходимите рентгенографии (най-често: ортопантомография, профилна телерентгенография; налагат се понякога и допълнителни рентгенови изследвания като: СВСТ, рентгенография по Симпсон, интра-орална рентгенография по Дик, рентгенография на лява ръка и китка за определяне на костния растеж и пиковете му)
Прочетете повече

Лечение

Лечение

Леченито протича обикновено в няколко етапа. Първо и най-важното е да се отстрани етиологичният фактор довел до дадената деформация, особенно ако това е вреден навик. Друг важен етап е да се постигне достатъчно място в отделната зъбна дъга, за да може да се подредят и нивелират зъбите. Следващият етап е нормализиране и стиковане на захапката между двете челюсти.

Прочетете повече

Комплексни ортодонтски лечения

Комплексни ортодонтски лечения

Комплексно хирургично – ортодонтско лечение

Няколко са механизмите за постигане на място в зъбната дъга:

  • Трансверзално разширение (освобождава се малко място и рано се изчерпва растежа на небцовия шев)
Прочетете повече

Консултация

Консултация

При първата среща на пациентът с ортодонта се извършва първичен ортодонтски преглед, при който пациента или неговия родител излагат своите притеснения относно „Кривите зъби“. Ортодонтът преглежда обстоино екстра- и интраорално пациента, обръща особенно внимание на захапката, разглежда лигавичните връзки в устата на пациента, общото състояние и здравина на зъбите и лигавицата на пациента. Често се задават допълнителни въпроси от ортодонтът за изясняване причините за деформацията, а може да се накара пациента да извърши някои ортодонтски тестове свързани с отваряне и затваряне на устата.

Прочетете повече

Най-често използвани апарати в нашата практика

Най-често използвани апарати в нашата практика

Леченито протича обикновено в няколко етапа. Първо и най-важното е да се отстрани етиологичният фактор довел до дадената деформация, особенно ако това е вреден навик. Друг важен етап е да се постигне достатъчно място в отделната зъбна дъга, за да може да се подредят и нивелират зъбите. Следващият етап е нормализиране и стиковане на захапката между двете челюсти.

Прочетете повече

Възрастова ортодонтия

Възрастова ортодонтия

Възрастта на пациента играе важна роля в ортодонтско лечение, защото се съобразяваме с костния отговор на механичното натоварване. Клиничните проучвания, показват че зъбните движение при по-млади пациента се случва много по-бързо, отколкото при възрастни, но все още остава въпросът, кои са факторите, които са отговорни за процеса. Не възрастта на пациента е водещата, а състоянието на коста.

 

Прочетете повече

Диагностика и план на лечение

Диагностика и план на лечение

При първата среща на пациентът с ортодонта се извършва първичен ортодонтски преглед, при който пациента или неговия родител излагат своите притеснения относно „Кривите зъби“. Ортодонтът преглежда обстоино екстра- и интраорално пациента, обръща особенно внимание на захапката, разглежда лигавичните връзки в устата на пациента, общото състояние и здравина на зъбите и лигавицата на пациента. Често се задават допълнителни въпроси от ортодонтът за изясняване причините за деформацията, а може да се накара пациента да извърши някои ортодонтски тестове свързани с отваряне и затваряне на устата.

Прочетете повече

Хигиена при носене на ортодонтски апарати

Хигиена при носене на ортодонтски апарати

Плаката е основния ни неприятел в устаната кухина.

Тя представлява лепкав, безцветен биофилм, който се натрупва върху зъбите. Плаката се състои от бактерии, хранителни остатъци и слюнка. Когато плаката и хранителните остатъци останат по повърността на вашите зъби и около брекетите те могат да причинят развитието на кариес, възпаление и подуване на венците, лош дъх както и постоянни оцветявания по вашите зъби.

Прочетете повече

Ретенционнен период и ретенционни апарати

Ретенционнен период и ретенционни апарати

Малките промени, които настъпват след свалянето на брекетите се дължат на наартикулиране (донапасване) на зъбите при дъвчене и отхапване. По-сериозните и нежелани промени в подредбата на зъбите могат да се дължат на генетиката или на по-късно настъпил или остатъчен челюстен растеж, като тези фактори са непредвидими за нас.

 

Прочетете повече