Най-често използвани апарати в нашата практика

Брекети

Брекетите са пластинки залепени по външната (или вътрешната) повърхност на зъбите. Те са направени от биологично инертни материали, които не предизвикват алергии и не влияят на организма по никакъв начин, дори да бъдат погълнати през храносмилателната система по погрешка.

В брекетите (в слота им) се поставят последователно активно действащи дъги, които произвеждат сила, чрез която се въздейства върху зъбите. Тези сили преместват зъбите до тяхната нормална позиция в зъбната дъга. Следователно е нормално първите няколко дена след поставянето на брекетите  и прилагането на сили с биологично поносими стойности да се усеща от пациентите чувство на тръпнене до лека болка, най-вече при хранене. Това е нормална реакция на човешкия организъм.

Първите няколко дни е възможно да се образуват рани по устните и бузите, но те преминават за няколко дена. Възможно е при консумирането на по-твърди храни да се отлепи брекет. В такъв случай, брекета се запазва и в следващият ви насрочен час се залепва отново .

Как да се храним по време на лечението?

Няколко часа след поставяне на брекетите, дъгите които са носители на действащите сили се затоплят до температура на устата и започват своето действие. Започват субективни усещания на болезненост. Затова пациентите първите три – четири дни не могат да се хранят с твърди храни и е нужно да ползват по-мека или кашава храна (супа, картофено пюре, кисело мляко с бисквити, пюрирани ястия или други). След този период болезнеността преминава и пациентите започват да се хранят по обичайния за тях режим.

Трябва особено да внимават с: костилки от маслини, череши, сливи и други плодове; прекалено твърдите храни като – брускети, кубети, пуканки, ядки, твърди бонбони. Отхапването на твърди храни не е препоръчително, по-добре това да става след нарязване и сдъвкване на страничните зъби.

Разлепване на брекети става чрез рязък удар върху тях. Ако такъв проблем настъпи брекета е нужно да остане на мястото си или да бъде прибран от пациента и повторно да се залепи при следващия преглед при ортодонта. 

Апарати за постигане на място в горната зъбна дъга

Успешните ортодонтски лечения са тези, които постигат ортогнатно подреждане на зъбите и оклузията и са добър отговор на пациентските функционални и естетични очаквания. Най-често тези пациентски желания за добро лечение са свързани с това, лечението да протече без вадене на зъби и без да се виждат апаратите. В хода на лечението пациентите често установяват, че не желаят да се включват активно и ако е възможно апаратите сами да си свършат работата. Тези тенденции на съвремието водят и до развитие на ортодонтски техники и подходи за дистализиране на горни молари, особено при лечението на зъбен клас II малоклузии.

Дистализирането на моларите е ортодонтски метод, който се прилага за увеличаване периметъра на зъбната дъга в задните сегменти. Горните молари се придвижват дистално, за да се коригират клас II съотношенията при моларите и за да се спечели място в средните сегменти за подреждане или ретракция на фронталните зъби. В нашата практика се използва апарата Pendulum. Апаратът и неговото действие е добре проучен от проф. Йорданова и описан в десетки статии и дисертацията й.

Как постига място в дъгата апаратът Pendulum?

При Pendulum се използва за опорна зона небцето и премоларите, а се дистализират (преместват назад) моларите. Действащата сила, произлиза от активирането на ТМА (титан-молибденови дъги) пружини, които са предварително огънати и ажустирани пасивни по модела от пациента. ТМА пружината произвежда продължителна и постоянна по големина сила през периода на активно действие на апарата. Възможно е ползването на апарата както в смесено съзъбие, така и след пробива на вторите горни молари. Следователно действието на Pendulum не зависи от възрастта на пациента.

Търсеният ефект на освободено място от 3-5 мм. се постига за период средно 5-6 месеца. Установеният от нас среден размер на полученото дистализиране от 4,64 мм. при първите горни молари се доближава до размера на мястото, което се осигурява в зъбната дъга от екстракция на премолар. Познаването на биомеханиката на апарата и добрия контрол от страна на лечителя водят до минимализиране на контра ефекта в опорната зона – получава се медиализиране при първи премолар от 0,56 мм.

На каква възраст и в какво съзъбие можем да се лекуваме с апарата Pendulum?

Апаратът M-Pendulum е добре приложим в стабилно смесено съзъбие и постоянно съзъбие. Резултатът от дистализирането не зависи от броя на пробилите и налични молари. Времето за постигане на желания клиничен резултат е около 6 месеца, което за едно ортодонтско лечение е малък период за този добър резултат (съотнесено с действието на други дистализиращи апарати).

Пендулум

Лечения с принтирани апарати

В ортодонтията се използват принтирани апарати от биосъвместими композити или метал. Реално печата на лазерно синтеровани метални ортодонтски апарати е в основата на развитието на съвременната ортодонтия. Така се намаляват етапите по производство на апаратите (интраорално сканиране – компютърен дизайн – принтиране), ограничава се движението на хора и тежката физическа дейност. Съвременните лазерно синтеровани ортодонтски апарати предоставят изключителна прецизност на детайла и действие със сложна геометрия. Изключителната точност на апаратите не допускат генериране на остатъчни напрежения. Най-често принтираните апарати са изработени от кобалтово-хромови (Co-Cr) сплави, които са здрави и биологично поносими. Техните механични свойства като твърдост, якост и модул на еластичност са известни и в същото време не са опасни за твърдите тъкани (зъбите), върху които се поставят и разлепват. Апаратите издържат на дъвкателните сили по време на натоварването без каквато и да е трайна деформация. Апаратите произведени с помощта на CAD/CAM технология имат предимството пред конвенционалните със своята максимална точност и намален риск от човешка грешка при изработването им. С тях се повишава предвидимостта на резултата, но изискват от ортодонта голяма техническа подготовка и финансиране.

В клиниката се използват принтирани експандери, транспалатинални дъги, лингвални дъги, опорни скари при теглене на ретинирани зъби и други индивидуално конструирани опори.

Принтирани скари

Транспалатинална дъга

Транспалатиналната дъга (ТРА – transpalatal  bar) е триизмерно действащ апарат. Чрез него може да се постигне движение на горните молари в трите равнини и най-често се използва за подсилване опората при горни молари. ТРА може да е ефективна при необходимост от:

  • минимална експанзия на горната зъбна дъга;
  • отротиране на горни молари;
  • запазване периметъра на горната дъга при ранна екстракция;
  • минимално дистализиране на моларите;
  • запазване на leeway space в горната дъга;
  • стабилизиране на моларите след дистализиране.

Транспалатинална дъга

Лингвална дъга

Lingual arch е устройство, което е дискретно, не се вижда, неговата конструкция не пречи на храненето, речта и хигиената на пациента. Ние използваме принтирани лингвални дъги, проектирани върху дигитални модели на пациента, което ги прави много тънки и фино прилягащи по повърхността на първите молари, без да повдигат оклузалните съотношения.

Лингвалната дъга може да се използва за запазване на място в долна челюст при ранни екстракции на временни зъби или за опорна зона при ортодонтски движения на зъби.

Лингвална дъга

Принтирани експандери

Разширението на горна челюст е успешно за пациенти, които имат горночелюстно стеснение, обаче разширявайки денто-алвеоларните дъги със снемаеми апарти с цел място за подреждане на зъбите е един от най-нестабилните методи особенно, ако корекцията е постигната за сметка на букално наклоняване на страничните зъби без каквото и да е скелетно разширение. Стабилността на този тип лечение е много лоша. Връзката на букалните меки тъкани и зъбите е деликатно балансирана, каквито и да са постигнатите резултати те да се задържат се изисква само фиксирана ретенция.

Бързата експанзия отдавна се използва за облекчаване на относителни и абсолютни стеснения в дисталните участъци, които дори могат да доведат до крастосване на захапката. През 1980, RPE (бърза максиларна експанзия) придоби популярност като алтернатива на екстракционите лечения за решаване на струпването, дори в случайте на наличие или дори липса на задна кръстосана захапка. И тъй като формата на максиларната дъга определя лягащата в нея долночелюстна дъга то, RPE ще даде резултат реципрочно и в долна челюст, което означава, че долна челюст ще се разположи и легне в едно по-широко легло.

Този апарат е фиксиран (залепен) върху страничните зъби в горна челюст. Двата горночелюстни странични участъка се свързват помежду си чрез специален винт, който родителите активират вкъщи през ден. След залепване на апарата в устата, те се обучават за това активиране. Резултатът се постига за около 30-40 дни, след което апарата остава още 2 месеца фиксиран в устата за ретенция.

Апаратът се ажустира към пръстените на първите горни премолари и молари, след което се залепва с глас-йономерни цименти. Обучава се придружаващият пациента за активиране на апарата вкъщи.

Правят се контролни прегледи през две или три седмици и при достигане на желаната ширина на горната зъбна дъга се спира активирането.

Обикновено апаратът остава залепен още два месеца преди да се премине към следващата фаза на лечението.

След разлепване и сваляне на апарата веднага се преминава във втората фаза от лечението, подреждане на зъбите в постигнатото място, чрез брекети.

Експандер

Лечения с алайнери

Леченията с алайнери са популярни и рекламирани със своята комфортност и прозрачност, които ги правят предпочитан избор за много пациенти. Те са снемаеми механично действащи апарати, които при хранене се свалят и лесно почистват. Леченията с алайнери се основават на принципа на постепенно прилагане на сила върху зъбите, за да ги преместят в желаната позиция.

Исторически алайнерите наследяват и доразвиват концепцията на Kesling за вакуумно формовани термопластични фолиа. Формоването на фолия към гипсов модел, на който са нанесени корекции в позицията на зъбите чрез мануален Set-up са основата на по-новите дигитално разработени алайнери.

Компютърно подпомаганото производство, софтуера за модели с крайни позиции на зъбите и техниките за бързо създаване на прототипи позволиха на дигиталните ортодонтски компании да дигитализира конвенционалните процеси за производство на алайнери, което ги направи широко достъпни. Практически алайнерите са апарати, с които се постигат оптимални нивелации в зъбните редици, но изискват максимална кооперативност и дисциплинираност от пациента – носят се по 22 часа в денонощието. В процес на разработване и клинично пробиране са алайнер апарати за проблеми със скелетна компонента. Зъбните движения се извършват чрез прилагане на биологично поносими и дозирани сили, което е характерно за всяко ортодонтско лечение.

След интраоралното дигитално сканиране на зъбните редици и оклузалните съотношения се изпраща STL файл и план за ортодонтското лечение към алайнер фирмата.  Чрез съответната софтуерната програма се представя компютърно графично проектираните движения на зъбите и бъдещата оклузия. Така нареченият ClinCheck, се коригира от ортодонта и проектния резултат се обсъжда с пациента.

Алайнерите се проектират и създават с помощта на CAD/CAM софтуер (компютърно проектиране и компютърно производство) и се произвеждат чрез техника, наречена стереолитография. Алайнерите са направени от еластичен термопластичен материал, който оказва натиск върху зъбите, за да се придвижат в позицията заложена в алайнера. На пациенти, които се нуждаят от по-голям размер на деротиране или инклиниране на зъб, се залепват върху зъбите така наречените атачмънти (композитни бутончета).

За да се осигури място за движението на зъбите и включването им на нормални места в зъбната дъга често при тези лечения се използва метода на интерпроксималната редукция (IPR, апроксимално отнемане в биологичните граници от страничните повърхности на зъбите).

Всеки алайнер е предназначен да се носи оптимално 22 часа на ден в продължение на една до три седмици. Времето за лечение варира в зависимост от сложността на планираните движения на зъбите. Алайнерът се сваля за миене на зъбите, почистване с конец и хранене. Тъй като алайнерите са направени от пластмаса, те могат да се деформират от горещи напитки. Докато сте в лечебния период с алайнери, трябва да ограничите приема на горещи течности, за да защитите формата на алайнерите и да ги предпазите от оцветяване. След приключване на периода на лечение, на пациента се изработва ретайнер за поддържане на постигнатия резултат.

Алайнери