Вътрешни правила за клиника „GreOrtho“

Уважаеми пациенти, колеги и приятели,

Моля да се запознаете с вътрешните правила на нашата клиника, които спазваме ние екипа и очакваме вашето разбиране към това.

Прегледите  в клиниката се извършват след предварително уговорен час удобен както за вас, така и за нас. Това може да направите с телефонно обаждане на телефоните оставени за контакт, в работните дни на седмицата. Ако не е възможно да реагираме веднага на вашето обаждане, то ние се стремим да върнем телефонното обаждане възможно най-бързо, в рамките на деня.

Преди първия преглед при нас, пациентите попълват анкетен лист и отговарят на рутинни въпроси, от които ние попълваме в документацията анамнеза на живота и заболяването. Моля, бъдете кратки, но искрени при попълване на тези данни. В този анкетен лист се попълват телефон и имейл за връзка  с пациента или настойника (при преглед на дете), които ние използваме за обратна връзка само при нужда. В нашата практика се прилагат най-иновативните методи и софтуери за анализ и лечение на пациенти. Някои от софтуерните продукти изискват за своето действие при първо регистриране на пациента, неговата рождена дата. Така е заложено действието на интраоралния скенер, който е финландски продукт с най-високо ниво на защита. В тази връзка, за да няма дублиране на пациенти, Ви молим да ни съобщавате верни данни.

След първоначалният преглед на пациента обикновено следва презентиране на неговия анализ. При пациенти под 18 годишна възраст, презентирането на анализа и обсъждане на деформацията и лечебния подход, финансовия план и други въпроси става само в присъствие на родителя или настойника, без пациента.

Целият екип е запознат и декларирал, че ще спазва стриктно изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679 (регламент GDPR). Предприети са всички необходими мерки относно защита на пациентската база данни. Според Чл. 9, параграф 2, буква “з“, могат да се обработват лични данни без съгласие на субектите за целите на медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на ЕС.

Целият екип спазва необходимите санитарни изисквания за работа в медицинско заведение: стриктна дезинфекция, автоклавиране, хигиена на работното място и ползване на чисто работно облекло.

В клиниката имаме правило, пациенти провеждащи лечение в друго лечебно заведение да се приемат само след изричната молба на лекуващият им ортодонт. При такива консилиуми предпочитаме да присъства колегата, който е помолил за нашата помощ. При възникнали ситуации ние също търсим помощ от други колеги. Моля, за разбиране от страна на пациенти, които сами са си назначили такъв извънреден консилиум.

Личните вещи и чанти можете да поставяте на закачалките в работните кабинети. Системата за наблюдение е инсталирана във връзка с вашата и наша сигурност.

Във връзка с настъпилите промени в нашия живот и начина ни на работа в епидемиологична обстановка Ви препоръчваме да спазвате следните правила:

При посещение при нас, ако е възможно избягвайте ползване на асансьора, използвайте стълбището без да се допирате до парапетите.

Извършвайте предварително хигиенните процедури (миене на зъби) и тоалета в домашна среда преди да дойдете на преглед. Тоалетното помещение при нас не може да бъде проветрявано и хигиенизирано след всеки пациент.

Спазвайте уговорените часове, като така взаимно ще намалим засичането на хора в чакалнята.

Моля, ползвайте калцуни и дезинфектанти поставени пред нашия вход, преди влизане в кабинета.

Моля, пациента, ако е дете да влиза само с по един придружител. При по-продължителни манипулации (40–60 и повече минути), придружителя е необходимо да изчака на друго място извън клиниката. Не е препоръчително да се чака в общите части на кооперацията, като стълбище и  общи площадки между етажите. Това дразни много останалите съкооператори.

Влизането на придружителя (родител или настойник) на детето в работните помещения е само при първото посещение, а при всяко следващо изчаква в чакалнята, така се намалява броя на хората в работната зона.

Чакалнята и работните помещения са снабдени с UV-дизенфекциращи апарати, работните плотове и столове се почистват след всеки пациент, всеки инструмент бил в контакт с работна повърхност се дезинфекцира и автоклавира задължително. Екипът работи с лични предпазни средства, еднократни ръкавици и екипировка. Проветряването на помещенията е периодично.

Преди интраорален преглед на пациента се предоставя изплакване на устата с два разтвора (разтвор на кислородна вода и разтвор с хлор-хексидин), което намалява количеството на вирусите и бактериите в устата.

Добре планираното лечение и опитните специалисти с тяхната стриктно свършена работа и спазването на часовете правят оптимален престоя Ви при нас.

Благодарим Ви за вашето разбиране, съдействие и добронамереност в тази трудна за всички ни ситуация!