Oртодонтска клиника GreOrthoКлиниката е създадена за специализирано ортодонтско лечение на пациенти от различни възрасти. Искаме, чрез тясно специализиране на нашата дейност да поднесем високо качество на резултатът от ортодонтското лечение. За целта залагаме основно на професионалната диагностика, новите методи за оценка на проблемите, 3D технологиите (СВСТ, сканирене и анализ на виртуални модели, Set-Up модели и индивидуално позициониране и други). Теоретичната ни подготовка е на световно ниво, което сме го доказали с нашите презентации на европейските и световни ортодонтски конгреси през годините. Клиничната ни работа може да се види в усмивките на хиляди вече излекувани от нас пациенти.

Прочетете повече

Доц. д-р Грета Йорданова, дм

Доц. Йорданова има придобити специалности по Ортодонтия и Обща дентална медицина. В преподавателската си практика тя води лекции и клинични занятия на студенти от ІV и V курс, обучава специализиращите ортодонтия дентални лекари. Научен ръководител и консултат е при изготвяне на научни тези от специализантите в катедрата.

Доц. Йорданова е един от водещите лектори на Българския Зъболекарски Съюз в неговата дългосрочна програма за следдипломно обучение. Организатор и участник е в теоретичен и практически курс за работа с фиксирана техника. Доц. Йорданова има над 85 научни разработки.

Прочетете повече

Д-р Гергана ГургуроваД-р Гергана Гургурова е родена в София, където завършва математическа гимназия през 2011 година. През 2017 година завършва Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София. През последните две години д-р Гургурова работи в нашата ортодонтска клиника и се развива в сферата на ортодонтската наука и практика.

Прочетете повече