Клиниката е създадена за специализирано ортодонтско лечение на пациенти от различни възрасти. Високото качество на резултатът от ортодонтското лечение е резултат от професионалната подготовка на екипа и иновативността на прилаганите технологии и методи за диагностика и лечение. За целта залагаме на най-модерните софтуери за дигитална обработка и съхранение на данни от изследванията, планиране на лечебните стратегии и лечението на нашите пациенти.

Прочетете повече

проф. д-р Грета Йорданова, дм

Проф. д-р Грета Йорданова е родена през 1969 година в гр. Плевен, където през 1986 г. завършва Математическа гимназия. През същата година е приета с максимален бал за студент по стоматология във ФС на МА – София. Завършва през 1991 г. и е отличник на випуска. Започва работа като ординатор по детска дентална медицина и ортодонтия в Градска стоматология – Плевен.

Проф. Йорданова има две защитени специалности по Ортодонтия и Обща дентална медицина.

Прочетете повече

Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова е родена в София, където завършва Софийската математическа гимназия през 2011 година. През 2017 година завършва Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София.

Д-р Гургурова е специализирала ортодонтия и през последните години работи в нашата клиника, като допринася за нейното иновативно развитие.

Прочетете повече

д-р Емануил Емилиянов

Д-р Емануел Емилиянов е роден в Плевен, където завършва математическа гимназия. Дипломира се като отличник на курса във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София.

Прочетете повече