Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова е родена в София, където завършва математическа гимназия през 2011 година. През 2017 година завършва Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София. През последните две години д-р Гургурова работи в нашата ортодонтска клиника и се развива в сферата на ортодонтската наука и практика. Била е участник в няколко ортодонтски конгреса с орални и постерни презентации на теми: „Задържан пробив на първи постоянен молар – етиология и честота“, „Анкилоза при временните зъби – биологичен феномен или ортодонтски проблем“. Заедно с д-р Младенов е съавтор на няколко статии – „Кръстосана оклузия във фронталния сегмент“ и „Комбинирано действие на апарата пендулум и апарата за бързо разширение“. Д-р Гургурова постоянно повишава своята професионална квалификация и клинични умения с посещение на най-актуалните ортодонтски курсове и семинари. Член е на Българският зъболекарски съюз.