Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова
Д-р Гергана Гургурова

Д-р Гергана Гургурова е родена в София, където завършва математическа гимназия през 2011 година. През 2017 година завършва Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София.

Д-р Гургурова специализира ортодонтия и през последните години работи в нашата клиника, като допринася за нейното иноватино развитие. Д-р Гургурова разработва дисертационен труд на тема „Промяна в периметъра на зъбната дъга при различни ортодонтски лечения, отчетено на дигитални модели“. Активен участник е в ортодонтски конгреси с орални и постерни презентации на теми. Съавтор е на статии с интересни ортодонтки тематики в български и списания с IF. Д-р Гургурова постоянно повишава своята професионална квалификация и клинични умения с посещение на най-актуалните ортодонтски курсове и семинари. Член е на Българският зъболекарски съюз и Българско ортодонтско общество.