Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Клиниката е създадена за специализирано ортодонтско лечение на пациенти от различни възрасти. Искаме, чрез тясно специализиране на нашата дейност да поднесем високо качество на резултатът от ортодонтското лечение. За целта залагаме основно на професионалната диагностика, новите методи за оценка на проблемите, 3D технологиите (СВСТ, сканирене и анализ на виртуални модели, Set-Up модели и индивидуално позициониране и други). Теоретичната ни подготовка е на световно ниво, което сме го доказали с нашите презентации на европейските и световни ортодонтски конгреси през годините. Клиничната ни работа може да се види в усмивките на хиляди вече излекувани от нас пациенти. В ежедневната си практика ние прилагаме тънкостите за успех както при вестибуларнитеу така и при лингвалните брекети, които ни дават ортодонтските микро импланти и новите средства за дистализиране на молари, като любимицът ни е Pendulum appliance.

За успеха на ортодонтското лечение ние благодарим на нашите пациенти и колегите, които са ги насочили към нас и активно ни подпомагат в поддържане на денталното здраве на тези пациенти.