Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Oртодонтска клиника „GreOrtho“

Клиниката е създадена за специализирано ортодонтско лечение на пациенти от различни възрасти. Високото качество на резултатът от ортодонтското лечение е зависимост между професионалната подготовка на екипа и иновативността на прилаганите технологии и методи за диагностика и ортодонтско лечение.

За целта залагаме на най-модерните софтуери за дигитална обработка и съхранение на данни от изследванията и лечението на нашите пациенти.

Клиниката разполага с интраорален скенер за снемане на ортодонтски отпечатъци и програми за ортодонтски анализ върху тях, изработване дизайн на бъдещите ортодонтски апарати, виртуално пространство за съхранение на файловете и цялостната документация. С интраоралния скенер Emerald с безпрецедентна скорост и точност се пресъздава най-високото ниво на орално сканиране и генериране на виртуални модели. Дигиталните модели се снемат, като се сканира горна челюст, долна челюст и лява и дясна оклузия. Програмата сглобява триизмерен образ на цялата оклузия, където могат да се оценят всички оклузални контакти и съотношения. Средно сканирането в една уста отнема от 4 до 6 минути. При сканиране образите от устата на пациента се наблюдават от ортодонта на екрана на компютъра, а от пациента на ТВ екран в кабинета. По този начин пациентите виждат генерирането на собствените си модели он лайн. Този процес дава възможно съзъбието да бъде обстойно разгледано относно цялостния дентален статус и да се открият кариеси, за които пациента още няма субективни усещания.

Разчитането на ренгенографиите необходими за едно ортодотско лечение се прави със специален софтуер Ceph Romexis и позволява да се получават данни веднага след дигиталното заснемане. Използват се няколко световни метода за анализ на цефалометричното изследване, което позволява данните да се засекат по няколко начина, а това повишава тяхната достоверност. Пакетът поддържа универсална гама от възможности за съвместимост и наслагване на образи от други изследвания (н-р дигитални модели или фото снимки) върху дигиталните рентгенови образи.

Голямата база данни архивираме и съхраняваме в сигурно облачно пространство, което ни позволява бърз достъп до досието на пациентите както за нас, така и за колеги при налагащи се междупрофесионални консилиуми. Тази база данни използваме за анализ на клиничното ни развитие и с цел научни публикации. Всички лични данни на пациентите са надлежно съхранени и защитени.

Теоретичната подготовка на екипа е на световно ниво, което сме го доказали с нашите презентации на европейските и световни ортодонтски конгреси през годините. Всички лекари в клиниката са специализирали Ортодонтия, а също и разработват докторантски тези по определени ортодонтски тематики.

Клиничната ни работа може да се види в усмивките на хиляди вече излекувани от нас пациенти. Клиничната ни практика се базира на работа с конвенционални брекети, лингвални брекети, алайнери (различни системи), апарати подпомагащи основното ортодонтско лечение като: принтирани експандери, лингвални дъги, транспалатинална дъга, пендулум апарат и други.

За успеха на ортодонтското лечение ние благодарим на нашите пациенти и колегите, които са ги насочили към нас и активно ни подпомагат в поддържане на денталното здраве на тези пациенти.