Ортодонтска клиника „GreOrtho

Ортодонтска клиника „GreOrtho“Клиниката е създадена за специализирано ортодонтско лечение на пациенти от различни възрасти. Високото качество на резултатът от ортодонтското лечение е резултат от професионалната подготовка на екипа и иновативността на прилаганите технологии и методи за диагностика и лечение. За целта залагаме на най-модерните софтуери за дигитална обработка и съхранение на данни от изследванията, планиране на лечебните стратегии и лечението на нашите пациенти.

Клиниката разполага с два интраорални скенера за снемане (сканиране) на ортодонтски виртуални модели и програми за ортодонтски анализ върху тях. Върху генерираните файлове се изработва дизайн на бъдещите ортодонтски апарати, файловете и цялостната дигитална документация се съхраняват в защитено пространство. С интраоралния скенер с безпрецедентна скорост и точност се пресъздава най-високото ниво на орално сканиране и генериране на виртуални модели. Дигиталните модели се снемат, като се сканира горна челюст, долна челюст, лява и дясна оклузия. Програмата сглобява триизмерен образ на цялата оклузия, по който могат да се оценят всички оклузални контакти и съотношения. Средно сканирането на една уста отнема от 2 до 4 минути. В момента на сканиране, образите от устата на пациента се наблюдават от ортодонта на екрана на компютър, а от пациента на ТВ екран в кабинета. По този начин пациентите виждат генерирането на собствените си модели он лайн. Този процес дава възможност съзъбието да бъде обстойно изследвано и оценен цялостния дентален статус, евентуално да се открият кариеси или други проблеми, за които пациента още няма субективни усещания.

Разчитането на рентгенографиите необходими за едно ортодонтско лечение се прави със специален софтуер Ceph Romexis, който позволява да се получават данни веднага след дигиталното заснемане. Използват се няколко световни метода за анализ на цефалометричното изследване, което позволява данните да се засекат по няколко начина, а това повишава тяхната достоверност. Пакетът поддържа универсална гама от възможности за съвместимост и наслагване на образи от други изследвания (н-р дигитални модели или фото снимки) върху дигиталните рентгенови образи. С най-новият софтуер 3D Ceph Romexis се обработват триизмерни данни от СВСТ изследване, като това елиминира необходимостта от няколко двуизмерни снимки. Информативността на метода обхваща анализ на телерентгенография, ортопантомография, стави, показатели за лицева асиметрия, ортодонтски и хирургичен модул за планиране.

С наличният в клиниката 3D принтер за пластмаса и смоли се изработват активни лечебни апарати (Twin block, Aligners, Назъбни капи и бариери и други), а също и пасивни за ретенция (Принтирани ретайнери). Принтера работи по CAD-CAM технологиите за проектиране дизайна на бъдещия ортодонтски апарат и неговото отпечатване. CAD софтуера предоставя различни инструменти за дизайн и модификации на ортодонтските апарати, което ги прави персонализирани. Така софтуерния модел на създаване на апаратите значително подобрява тяхното качество, относно дебелина на материала, стриктно спазване и следване морфология на алвеоларния гребен и зъбите, залагане на елементи необходими в различни фази от лечението без да се налага смяна на апарата. Самото производство на апаратите е чрез CAM софтуера, което прави процеса напълно автоматизиран. Произвеждането на апаратите е адитивно, където той се произвежда чрез полагане на последователни слоеве материал.

Теоретичната подготовка на екипа е на световно ниво, което сме го доказали с нашите презентации на европейски и световни ортодонтски конгреси през годините. Всички лекари в клиниката са специализирали Ортодонтия, а също и разработили докторантски тези по определени ортодонтски тематики.

Клиничната ни работа може да се види в усмивките на хиляди вече излекувани от нас пациенти. Клиничната ни практика се базира на работа с конвенционални брекети, лингвални брекети, алайнери (различни системи), апарати подпомагащи основното ортодонтско лечение като: принтирани експандери, лингвални дъги, транспалатинална дъга, пендулум апарат и други.

За успеха на ортодонтското лечение ние благодарим на нашите пациенти за тяхната кооперативност и доверие към нас. Благодарим на колегите, които са ги насочили към нас и активно ни подпомагат в поддържане на денталното им здраве. Благодарим и на зъботехническите лаборатории (ПчелиДент), с които работим, че заедно вървим по пътя на развитие на дигиталната ортодонтия.