Консултация

КонсултацияПри първата среща на пациентът с ортодонта се извършва първичен ортодонтски преглед, при който пациента или неговия родител излагат своите притеснения относно „Кривите зъби“. Ортодонтът преглежда обстоино екстра- и интраорално пациента, обръща особенно внимание на захапката, разглежда лигавичните връзки в устата на пациента, общото състояние и здравина на зъбите и лигавицата на пациента. Често се задават допълнителни въпроси от ортодонтът за изясняване причините за деформацията, а може да се накара пациента да извърши някои ортодонтски тестове свързани с отваряне и затваряне на устата. (най-често: ортопантомография, профилна телерентгенография; налагат се понякога и допълнителни рентгенови изследвания като: СВСТ, рентгенография по Симпсон, интра-орална рентгенография по Дик, рентгенография на лява ръка и китка за определяне на костния растеж и пиковете му).

Ако деформацията го изисква се назначават консултации със специалисти в други области на денталната медицина – хирург, имплантолог, пародонтолог, протетик или терапевт или с друг медицински специалист – логопед, УНГ, педиатър.