Ретенционнен период и ретенционни апарати

Малките промени, които настъпват след свалянето на брекетите се дължат на наартикулиране (донапасване) на зъбите при дъвчене и отхапване. По-сериозните и нежелани промени в подредбата на зъбите могат да се дължат на генетиката или на по-късно настъпил или остатъчен челюстен растеж, като тези фактори са непредвидими за нас.

Разместването на зъбите е най-проявено при долните фронтални зъби. Зъбите непрекъснато променят позицията си доживот и това е естествен феномен, заложен в процесите на човешкото остаряване. В лицевият скелет действат центростремителни сили, които водят до преместване на задностоящите зъби през периода 20 – 60 години с 2-3мм. и се стига до струпване и разместване при фронталните зъби с около 2-3мм. Това са признаци на костните и зъбни промени съпътстващи възрастовите ни изменения. Най- добрия начин да предпазим зъбите си от нежелани размествания е да носим ретайнер или протекторни шини според дадените ни указания.

Ретайнерите стабилизират и запазват добре подредените зъби в новите им позиции след приключване на ортодонтското лечение.Повечето хора носят ретенционните апарати нощем до края на живота си

Ретенционният етап е много важна част от ортодонтското лечение, през който изцяло е отговорен само пациента. През този дълъг период пациентът е длъжен стриктно да спазва дадените му указания и правила за носене и поддържане на ретенционните апарати.

Колко дълго трябва да се носят ретайнери?

Ортодонтът препоръчва, колко дълго да продължи носенето на ретенционни апарати, независимо дали те са подвижни или фиксирани. Носенето на ретайнери според дадените ви инструкции е най-добрия начин да запазите новата позиция на зъбите след ортодонтско лечение. Има много причини, поради които зъбите продължават да се движат и след ортодонтското лечение. Зъбите не се намират в „бетонна конструкция“, те се разполагат в кост. Тъй като костта около зъбите подлежи на непрекъснати промени (процеси на резорбция и ремоделиране), то и вашите зъби могат да продължат да се движат и след свалянето на брекетите. Носенето на ретенционни апарати е метода, чрез който вашите зъби ще останат в позицията, в която ги е наредил ортодонта.

Какъв вид ретайнер можете да изберете?

Има много видове ретайнери за горна и долна челюст, различаващи се по своя дизайн. Можем да ги разделим в две основни групи: фиксирани и снемаеми.

Фиксираните ретайнери, най-често се ползват в долна челюст и представляват шина подлепваща зъбите от кучешки до кучешки от вътрешната им страна. Тези ретайнери са особенно подходящи при пациенти с пародонтални проблеми, защото чрез тях се имобилизират вече подвижни зъби и при хранене те поемат натоварването в блок.

Ретенционнен период и ретенционни апарати

Снемаемите ретайнери биват: тип снемаема пластинка (пластмасова шина) или вакумен ретайнер по формата и контура на подредените вече зъби. Най-често се използват вакумните ретайнери, като те трябва да се носят 10-12 часа в денонощие. Те позволяват зъбите да имат естествени микродвижения в алвеолите, което е вид амортисьорна функция, при големи натоварвания получавани при отхапване и дъвчене. Този тип апарати са препоръчителни при млади пациенти със запазен пародонт.

Ретенционнен период и ретенционни апарати Ретенционнен период и ретенционни апарати

Ретайнерите стабилизират и запазват добре подредените зъби в новите им позиции след приключване на ортодонтското лечение. Повечето хора носят ретенционните апарати нощем до края на живота си.

Ортодонтското ми лечение беше в детска възраст, а сега като възрастен зъбите ми са разместени. Какво мога да направя?

Ако забележите нежелани промени във вашата усмивка или захапка, се свържете с вашия ортдодонт за консултация. Може би ще се нуждаете от ортодонтска корекция или релечение, за да се възвърне предишния си вид. Промените, които настъпват с целия организъм през нашия живот неизменно се отразяват и на зъбно-челюстната система, която също се променя. Затова не е необичайно да се проведе ортодонтско лечение и през по-късен етап от нашия живот, защото ние самите сме се променили.

ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗЪБИТЕ ДОБРЕ ПОДРЕДЕНИ Е ВАША ОТГОВОРНОСТ!

Не се тревожете, ако възникнат малки промени в позицията на вашите зъби. Това са симптоми за общите процеси на стореене на нашия организъм. През нашият живот минаваме през различни фази: израстване, съзряване, а най-дългата е тази на стареенето. Също така през живота си дебелеем, отслабваме, прекарваме различни общи заболявания, заболявания на зъбите и лигавицата в усната кухина, което се отразява на нашия зъбодържащ апарат (костта). Промяната в стабилността на костта носеща нашите зъби се проявява с тяхната нестабилност (разклащане) или невидимата им миграция (разместване).

Затова, за да запазим тяхната стабилност ни е нужно помощно средство, като ретенционния апарат.

Аналогия на този проблем можем да направим с промяната на нашата коса, ако сме родени с тъмен цвят, а искаме да бъдем руси. За целта това го постигаме с ежемесечно изрусяване, подсригване и фризиране, а не само с еднократно боядисване веднъж в нашия живот.

Носенето на ретенционните апарати според инструкциите на ортодонта е най-добрия начина да запазите здравата и красива усмивка постигната след ортодонтското лечение.

Този тип апарати се изработват от специален тип термопластична пластмаса, която с времето леко старее, затова трябва апаратите да се подменят веднъж годишно.

Посещавайте редовно вашия личен стоматолог и поддържайте здравето на вашето съзъбие и пародонт!

Указание за носене на ретенционни апарати.

  1. Апаратите се носят всяко денонощие минимум 10-12 часа (предимно нощем, ако това е недостатъчно и през деня, не е необходимо тези часове да са накуп). Това ежедневно носене продължава поне 3 години след края на активното лечение.
  2. Апаратите се носят през нощ поне 2 години, след което се преминава на носене през 2 нощи – 1година.
  3. Последния етап е носене два пъти седмично доживот.
  4. Апаратите се мият ежедневно с четка и паста за зъби внимателно без натиск и усукване – всеки ден от носенето.

Не се изваряват или обработват с препарати съдържащи киселина.

  1. Апаратите се потапят в разтвор от хигиенни таблети за 30 минути веднъж седмично (корега или други).
  2. Когато апаратите не се ползват се съхраняват на сухо в предоставена от ортодонта кутия.
  3. Регулярните посещения при ортодонта са две години, след края на ортодонтското лечение през 6 месеца.
  4. Този тип апарати се изработват от специален тип термопластична пластмаса, която с времето леко старее, затова трябва апаратите да се подменят веднъж годишно.

!!! При счупени и загубени апарати пациентът се явява в ортодонтския кабинет за изработване на нови и това не е повод за прекратяване на ретенционния етап.