Автобиография на доц. д-р Грета Йорданова, дм

Доц. д-р Грета Йорданова, дм

Доц. д-р Грета Йорданова, дм

Доц. д-р Грета Йорданова е родена през 1969 година в гр. Плевен, където през 1986 г. завършва Математическа гимназия. През същата година е приета с максимален бал за студент по стоматология във ФС на МА – София. Завършва през 1991 г., като отличник на випуска и работи като ординатор по детска дентална медицина в Градска стоматология – Плевен. От 1993 г. е ординатор в ортодонтски кабинет на същата поликлиника.

Доц. Йорданова има придобити специалности по Ортодонтия и Обща дентална медицина.

През 1995 г. печели конкурс за асистент по ортодонтия в катедра по Ортодонтия на ФДМ – София. От 2000 г. е старши асистент, от 2006 г. е главен асистент в катедрата, а след защита на докторска работа през 2013 г. кандидатства на конкурс и е избрана за доцент към същата катедра. В преподавателската си практика доц. Йорданова води лекции и клинични занятия на студенти от ІV и V курс, обучава специализиращите ортодонтия дентални лекари. Научен ръководител и консултат е при изготвяне на научни тези от специализантите в катедрата.

Доц. Йорданова е един от водещите лектори на Българския Зъболекарски Съюз в неговата дългосрочна програма за следдипломно обучение. Организатор и участник е в теоретичен и практически курс за работа с фиксирана техника.

Доц. Йорданова има над 85 научни разработки, включващи публикации в специализирани наши и чужди списания, като част от тях са с IF, десетки орални и постерни презентации на различни ортодонтски форуми по света, пленарни лекции на конгреси у нас, издадени в съавторство учебни ръководства.

Доц. Йорданова е член на редица дентални и ортодонтки организации (Български Зъболекарски Съюз (БЗС), Българско Ортодонтско Общество (БОО), Българско Научно Дружество по Дентална Медицина (БНДДМ), Член на управителният съвет на Български Учебно Изследователски Клуб по Лингвална Ортодонтия (БУИКЛО), European Orthodontic Society (EOS), Word Orthodontic Federation (WFO), Balkan Stomatological Society (BaSS)

Нейните научни и клинични интереси са в областта на безекстракционната терапия, дистализирането като метод за постигане на място в зъбната дъга и предотваряване ваденето на зъби по ортодонтски показания; естетичните лечения с апарати запазващи дискретността на лечебния процес – лингвални брекети, керамични или Ice брекети, Clear aligner system, сегментни лечения подпомогнати от ортодонтски микро импланти.

Мотото й за правилно ортоднтско лечение е, че успеха му се крие в правилната диагностика и добре обмисления план за лечение, подкрепено от стриктното му и професионално изпълнение, допълнено от дълготрайна ретенция.