Възрастова ортодонтия

Възрастта на пациента играе важна роля в ортодонтско лечение, защото се съобразяваме с костния отговор на механичното натоварване. Клиничните проучвания, показват че зъбните движение при по-млади пациента се случва много по-бързо, отколкото при възрастни, но все още остава въпросът, кои са факторите, които са отговорни за процеса. Не възрастта на пациента е водещата, а състоянието на коста. Много млади пациенти имат напреднали резорбтивни костни процеси и при тях ортодонтското лечение е необходимо да подхожда с по-слаби и дозирани сили.

Съществува, така наречения остатъчен растеж на костите, който е по-силно изразен при долна челюст. Нищо, че размера на възрастовата растежна промяна се оценява на мм за няколко години, то комулативния ефект за десетилетия е изненадващ.

Остатъчният растеж в долна челюст и движението и напред и надолу са една от причините за сгъстяване на зъбите в долен фронт. Тъй като вече има стациониране на горна челюст и подредбата на горни фронтални зъби, то тя блокира движението на долна челюст. Долните фронтални зъби, които имат най-малка коренова повърхност, подават на натиска и се разместват. Този процес се потенцира и от растежа и натиска на долния мъдрец. Това са късните последици от костния растеж, които често се случват след едно перфектно проведено ортодонтско лечение и водят до късен рецидив, които е следствие на естествените процеси.

Максималният костен растеж, които се постига между петнадесет и двадесет и пет годишна възраст, при жените има с 20% по-малко костна маса в сравнение с мъжете. При 60 годишните жени, 25% от костната маса се губи. Налице е ускоряване на костната резорбция при жени в менопауза, а след това процеса се забавя, докато мъжете показват постоянно намаляване на костната маса. Мъжете се изравнят постепенно към жените, след периода на климакса.

С възрастта, устните преминават няколко предвидими промени, които засягат денталната визия. Например, атрофията на мускулите води до намаляване на устните по обем, загуба на тонуса на устните, както и удължаване на устните. Тези промени подчертават значението на възрастта и свързаните с това норми и налагат да се обмислят възможности за по-индивидуално и специфично лечение за по-възрастните пациенти.

Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия

Позицията на усната се определя от костната подложка. Промяната в опорната кост и зъбите води до влошаване положението на устната. От денталният лекар зависи, колко би успял да компенсира със своята работа тази твърда основа за устната. Трябва да не забравяме обаче, че се стремим да повлияваме положение на меки тъкани, които имат инервация, която също може да е нарушена и повлияна.от възраста. Затова трябва да сме направили обобщен анализ на всички фактори и да сме наясно, какви са реалните възможности за промяна само с дентално или ортодонтско лечение и налагат ли се и допълнителни процедури.

В практиката на доц. Йорданова леченията при върастни са около 40% от всичките ортодонтски лечения. Такива лечения се провеждат основно по естетични съображения или парадонтални неволи. При лечения на възрастни пациенти решенията са по-компромисни и съобразени с основния проблем. Ако тези лечения са по естетични съображения, подбора на брекети се насочва към естетичните вестибуларни брекети или лингвални брекети.

При тези пациенти често се използва сегментна техника (изолирано поставяне на брекети в по-малки участъци основно в страничния сегмент). За да се запази дискретността на проблемът често се изработват камуфлажни фасети или временни конструкции.

Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия

Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия

Добри апарати при тези пациенти са и Clear aligner system, които представляват назъбни шини с голяма еластичност, изработени след компютърен анализ на действителната позиция на зъбите и програмирането им правилно позициониране. За лечебният процес се използват често от 3 до 7 последователни лайнера.

Ползването на този тип апарати е възможно след диагностичното проучване извършено от ортодонта.

Апаратите са прозрачни и не предизвикват дискомфорт, носят се по 22-23 часа в денонощието, като се свалят за хигиена и хранене.

Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия

Възрастова ортодонтия Възрастова ортодонтия