Автобиография на д-р Емануел Емилиянов

д-р Емануел Емилиянов
д-р Емануел Емилиянов

Д-р Емануел Емилиянов е роден в Плевен, където завършва математическа гимназия. Дипломира се като отличник на курса във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София.

Д-р Емилиянов специализира Ортодонтия във ФДМ – София и натрупва задълбочени познания и опит по ортодонтия като член на екипа на „ГреОрто“. След явяване на конкурс д-р Емилиянов е докторант по Ортодонтия и разработва тематика „Ортодонтско лечение и връзката му с морфологични и функционални промени на типа дишане“. Активно участва в научните проучвания провеждани от членовете на екипа и е съавтор на няколко научни публикации. Развива клиничните си умения, чрез посещаване на ортодонтски курсове и конгреси в страната и чужбина. Член е на Българският зъболекарски съюз и Българско ортодонтско общество.