Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби

Лечение на свръхбройни зъби и ретенирани зъби Увеличеният брой зъби извън нормалния набор за човека (32 в постоянно съзъбие и съответно 20 за временно съзъбие) наричаме хиперодонтия. Те се формират и залагат от зъбната ламина, чрез разцепване на две и развитие на два зародиша. Свръхброините зъби могат да причинят различни нарушения, включително персистиране на временните…

Ретенция на горен десен централен резец

Ретенция на горен десен централен резец Пациентка на 12 години с първи зъбен и скелетен клас. Оплакванията на пациентката са от липса на единия резец. При прегледа се установи ретиниран горен десен централен резец и микродонтия на горен ляв латерал, леко струпване на долни фронтални зъби. Данните от СВСТ изследването показват абсолютно хоризонтално разположен десен…

Изтегляне на ретениран долен втори молар

Ретенцията на долни втори молари се дължи най-често на проблем с локализацията и развитието на зародишите на долните мъдреци. Не пробилите или не пълно пробилите долни втори молари нямат контакт с вторите молари от горна челюст.

Решения при хиподонтия

Състоянието на липсващи зъбни зародиши се нарича хиподонтия, ако тя засяга повече от 6 зъба – олигодонтия, а при пълна липса на зародиши в дадена челюст – anodontia. Пациентите с множествена хиподонтия имат недоразвитие на алвеоларния гребен в засегнатия участък, често това може да се изрази и като лицева асиметрия, ако е засегната едната половина на лицето. При тези пациенти има значително въздействие върху скелетните пропорции на лицето и на меките тъкани.

Ретиниран канин и протетика

Представената пациентка има полуретиниран, силно ротиран и палатинално дислоциран горен десен канин. По терапевтични показания й е екстрахиран горен десен първи премолар. Необходимо е да се изработи протетична мостова конструкция, за да се компенсира липсата на премолара.

Повдигане на захапката

При екстракции на зъби и ненавременно протезиране, зъбите от противоположната челюст имат естествена способност да прорастват, докато се срещнат с нещо, с което да дъвчат. Не рядко това прорастване достига до венеца на другата челюст и когато пациентът реши, че е дошло времето за протезиране, този акт е невъзможен.

Ортодонтска подготовка за фасети

Позицията на усната се определя от костната подложка. Промяната в опорната кост и зъбите води до влошаване положението на устната. От денталният лекар зависи, колко би успял да компенсира със своята работа тази твърда основа за устната.

Лечение на множествена хиподонтия

Ортодонтският феномен на липсващи зъбни зародиши се нарича хиподонтия, ако тя обхваща по-голям брой зъби, се нарича множествена или олигодонтия. Пациентите с множествена хиподонтия имат недоразвитие на алвеоларния гребен в засегнатия участък. ако деформацията не е лекувана и косторезорбцията на афункционалната зона е напреднала.

Лечение с лингвални брекети при хиподонтия

Хиподонтията, когато е във фронталния участък се открива сравнително рано в периода на развитие на съзъбието. Много често това е времето на пуберитетният период, когато суетата надделява над търпението за едно по-дълго лечение и се предприемат протетични възстановявания на липсващите зъби без за тях да е осигурено достатъчно място, без да са нормализирани оклузалните съотношения, без да е преключило цялостното развитие на лицево-челюстната област.

Лечение с Pendulum при отклонена средна линия

При ранна екстракция на временните канини се освобождава място в зъбната дъга, което се заема от задностоящите зъби и от вече пробилите резци. В този период зародиша на постоянния канин е високо в коста и не възпрепятства движенията на вече пробилите зъби.