Биография на Д-р Мартин Младенов

Д-р Мартин Младенов

Д-р Мартин Младенов

Д-р Мартин Младенов е роден в град Велико Търново, където през 2008 завършва средното си образование в ПМГ „Васил Друмев“ с профил биология и здравеопазване. През 2014 г. завършва Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София. През годините той посещава интензивно следдипломни курсове по Ортодонтия. През 2013 участва във „Втори Научен Конгрес на БЗС гр. Плевен“ с орална презентация. През последните 3 години работи в Ортодонтски кабинет. Активен участник е и в Ортодонтските конгреси, представяйки с постери клинични случаи „Клиничен случай на пациент с клас III малоклузия“; „Малоклузия получена вследствия на множествен зъбен кариес“; „Мезиоденс – изява и нарушения в оклузията; „Връзката на проблемът – амелогенеза с отворената захапка“.

Проявява интереси и има натрупан опит в областта на естетичното възстановяване на зъби.

Д-р Младенов е член на Български Зъболекарски Съюз и Българско Ортодонтско Общество.